Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Sterillium Gel pure s pumpičkou 475ml

Vyberte Objem:
9,79 € s DPH
8,16 € bez DPH
Kuriér na adresu pondelok 11. marca
3,99 €
Predajne a odberné miesta pondelok 11. marca
2,99 €
Garancia najnižsej ceny Pre tento produkt Vám garantujeme najnižšiu cenu na trhu.

Popis

Etanolový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk vo forme viskózneho roztoku. Bez vône pre citlivú pokožku. 

komplexnú antimikrobiálnu aktivitu proti baktériám, hubám a vírusom
vrátane aktivity norovírusu počas aplikácie na hygienickú dezinfekciu rúk
zvýšená hydratácia pokožky pri bežnom používaní
výborná odolnosť voči pokožke aj pri dlhodobom používaní
má vynikajúci okamžitý účinok
bez farbív a vôní

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Parametre

EAN 4031678066810
MPN 9813971
Počet kusov 1 ks

Vlastnosti

Objem 475 ml