Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Bacillol Tissues

12,90 € s DPH
10,75 € bez DPH
Kuriér na adresu piatok 8. marca
3,99 €
Predajne a odberné miesta piatok 8. marca
2,99 €
Garancia najnižsej ceny Pre tento produkt Vám garantujeme najnižšiu cenu na trhu.

Popis

Jednorazové dezinfekčné utierky na báze alkoholu bez obsahu aldehydov na rýchlu dezinfekciu plôch.

V platovej dóze 100 kusov

Bacillol® Tissues sú dezinfekčné utierky na okamžité použitie. Sú vhodné na jednoduché čistenie a dezinfekciu nealkoholických zdravotníckych pomôcok a povrchov
 

široké spektrum účinnosti
účinné už za 30 s
môže sa používať bez rukavíc
široká materiálová znášanlivosť u povrchov odolných proti alkoholu
dobre sa nanáša a rýchlo usychá•jednoduché použitie z praktickej dózy
dózy sú opakovane naplniteľné

Pozor. Obsahuje: propán-1-ol (CAS: 71-23-8), propán-2-ol (CAS: 67-63-0) Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

Parametre

EAN 4031678043149
MPN 9805053
Počet kusov 100 ks

Vlastnosti

Balenie Plastový obal