Kontaktujte nás medical@lucullus.sk

Sterillium med 5 litrov

67,90 € s DPH
56,58 € bez DPH
Kuriér na adresu piatok 8. marca
3,99 €
Predajne a odberné miesta piatok 8. marca
2,99 €
Garancia najnižsej ceny Pre tento produkt Vám garantujeme najnižšiu cenu na trhu.

Popis

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk. Na báze etanolu. Bez parfumácie a pridaných farbív. Aplikačný čas 1,5 minúty. 

úplne aktívne proti baktériám ako obaleným, tak neobaleným vírusom vrátane norovírusom

výnimočne dobrá znášanlivosť s pokožkou aj pri dlhodobom používaní

skvelá okamžitá účinnosť

Sterillium ® med pre hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. Sterillium ® med neobsahuje farbivá a parfumáciu a preto je vhodný predovšetkým pre používateľov s citlivou pokožkou.

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Parametre

EAN 4031678049875
MPN 9810391
Počet kusov 1 ks

Vlastnosti

Objem 5000 ml